Værdier

Vision, mission og værdier

Den værdi, som stærke og varige kunderelationer genererer, er alfa og omega for enhver virksomheds succes. Men uden den nødvendige indsigt i, hvordan den optimale vej mellem to eller flere relationer skabes, kan det være en vanskelig opgave, og i værste fald tilfører det ikke virksomheden yderligere værdi.

Stokholm Transport A/S´ vision er:

Vi vil være en betydningsbærende transportpartner.

Stokholm Transport A/S´ mission er:

Vi ønsker at skabe værdi i vores kunderelationer.

Værdier

Hos Stokholm Transport A/S tror vi på det enkelte menneskes ansvarlighed, og ønske om at gøre sit bedste. Derfor ønsker vi i størst muligt omfang, at vores adfærd og opgaveløsning styres af værdier frem for regler.

Vi ønsker at være karakteriseret som:

  • Kompetente
  • Engagerede
  • Effektive
  • Værdiskabende
  • Ambitiøse

Værdierne udtrykker holdninger og adfærd, som vi finder specielt vigtigt at fremme.

Kultur

Stokholm Transport A/S har en meget stærk virksomhedskultur, som vi har haft siden vores start for mere end 40 år siden, som er kendetegnet ved et familiært sammenhold, forandringslyst, humor, vilje og kampgejst samt ønsket om at være de bedste. Vi brænder for det vi laver, vi er dedikerede, forandringsparate – men vi er også meget fleksible, rummelige og ordholdende.

Personale

Ledelsen i Stokholm Transport A/S bygger på en grundlæggende og oprigtig tillid til den enkelte medarbejders evner og ønske om at bidrage konstruktivt til udviklingen af virksomheden, ved at skabe de rette rammer og sørge for en udvikling af rammerne i takt med omverdenen, kundernes ønsker og medarbejdernes egne behov.

Vi ønsker, at alle medarbejdere tager aktivt del i udviklingen af Stokholm Transport A/S. For at muliggøre dette og give medarbejderne forudsætningerne for dette, er vores ledelse præget af åbenhed, ærlighed og respekt for vores medarbejdere.

Kontakt os

Har I brug for et tilbud eller ønsker I at booke en transport, så udfyld venligst nedenstående formular og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Stokholm Transport A/S

Stokholm Transport AB